asesoramento
e servicios
de publicidade
e márketing
       

www.ayese.com, é un dominio de
AYESE PUBLICIDAD, S.L.
c/ Xiprer, 18-20, Baixos 2ª
08041 - BARCELONA
Tel.: 934 502 444
E-mail: ayese@ayese.com

Inscrita no Rexistro de Empresas e Actividades Publicitarias
da Generalitat de Catalunya co nº 51-GC, Secc. 1ª.

Inscrita no Rexistro Mercantil de Barcelona,
Tomo 28708, Folio 36 Secc. Xral., Folla 139318. Inscripción 1ª. NIF: B-61014213.

© AYESE PUBLICIDAD, S.L.
Quedan reservados todos os dereitos de propiedade intelectual sobre este sitio web e contidos. Os deseños, logotipos e anagramas que aparecen neste sitio web pertenecen a AYESE PUBLICIDAD ou aos seus clientes, polo que calquera uso indebido dos mesmos por persona distinta do seu lexítimo titular poderá ser perseguido de conformidade coa lexislación vixente.

 

Inicio          Castellano Català Galego Euskera